risico investeren in vastgoedplan

Risico van investeren in projecten van Vastgoedplan

Veiligheid is een belangrijk aspect, niet alleen voor uzelf maar ook zeker voor uw vermogen. Vastgoedplan Nederland is op de hoogte van de meest actuele bouwplannen in Nederland. Daarnaast wordt u middels een notariële akte dus ook daadwerkelijk eigenaar van uw eigen stuk grond. Zo kan de aankoop van grond ook voor de particulier veilig en interessant zijn.

Uw eigendom

Wanneer u via Vastgoedplan Nederland grond aankoopt bent u er altijd van verzekerd dat de grond in uw eigendom komt. Hierdoor zult u geen eventuele nadelen ondervinden van risicovolle bedrijfsacties of van een eventueel faillissement van derden.

Risico van grond kopen bij Vastgoedplan

Het belangrijkste risico is dat er geen partij is die de grond koopt tegen het door u en/of ons gewenste bedrag. Hierdoor bestaat de kans dat de grond in waarde vermindert of geen waardevermeerdering laat zien. Het risico zal in beginsel niet groter zijn dan het bedrag gemoeid met de aankoop van de grond.

Er bestaat het risico dat de waarde van de grond, als landbouwgrond of als bouwgrond daalt of onvoldoende stijgt als gevolg van bijvoorbeeld: een tegenvallende economische groei, een afname van de vraag naar woonruimte en bedrijfsruimte, een toename van het aanbod van woonruimte en bedrijfsruimte, stijgende hypotheekrente, de financierbaarheid van woningen en bedrijfsruimte of veranderingen in (fiscale) regelgeving met betrekking tot de eigen woning of bedrijfsruimte.

De grond is niet verhandelbaar via een gereglementeerde markt, waardoor de groep van potentiële kopers beperkt is. Dit geeft een beperking in de mate van verhandelbaarheid van de grond, waardoor de kans aanwezig is dat de grond niet op het gewenste moment en/of niet tegen de gewenste prijs kan worden verkocht.

Ook is het mogelijk dat er, buiten de afwezigheid van de mogelijkheid om op een gereguleerde markt te verhandelen, geen belangstelling bestaat voor grond of dat de geboden prijs zo laag is dat grond zonder rendement of met verlies moet worden verkocht.

Nadat u de grond heeft gekocht en geleverd heeft gekregen, dient u zelf voor het beheer van de grond zorg te dragen. Teneinde er zeker van te zijn dat u de verplichting met betrekking tot het beheer nakomt is er in de koopovereenkomst en overigens ook in de leveringsakte een boeteclausule opgenomen.

Algemene voorwaarden

De verzamelde gegevens kunnen door Vastgoedplan Nederland gebruikt worden om onze prospects, klanten en partners telefonisch of per e-mail te benaderen met belangrijke updates over onze projecten, commerciële aanbiedingen, ook als die aanbiedingen geen door of namens Vastgoedplan Nederland aangeboden goederen of diensten betreffen. Stelt u benadering in welke vorm dan ook niet op prijs, dan kunt u zich te allen tijde afmelden door een e-mail te sturen naar info@vastgoedplan.nl.

Stel uw vraag

Om een bericht te sturen kunt u onderstaand formulier invullen. Liever telefonisch contact? Bel dan +31 (0)23 808 0008

"*" geeft vereiste velden aan

Abonneren op de nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief vind u iedere maand het laatste nieuws over financiële producten, onze grond, de belangrijkste bedrijfsontwikkelingen en beantwoorden we de meest gestelde vragen.

"*" geeft vereiste velden aan

Vragen over uw uitkering

Heeft u vragen over uw rendementsuitkering van bijvoorbeeld de Scheg? Of een andere vraag over uitkeringen in het algemeen? Vul uw gegevens hieronder in. Wij doen ons best om u binnen 24 uur te woord staan.

Vragen over uitkeringen kunnen alleen via dit formulier gesteld worden, en niet per telefoon.

"*" geeft vereiste velden aan